IoT Siber Güvenlik

Terafence Data Diode OT/IT Yakınsaması Endüstriyel arenadaki yeni trendler, genellikle çok sayıda IoT cihazı dahil olmak üzere OT'den büyük miktarda veri çıkarılmasını arz eder. Bu cihazlara erişilmesi ve oluşan verinin şirket içinde ve hatta üretimi geliştirmek için bulut uygulamalarında depolanması, analiz edilmesi gerekir.

Erişim gerekliliği, ana faaliyet alanı olan OT ağını, iki ağ arasında daha önce hiç olmadığı kadar siber saldırılara maruz bıraktığı ve OT'yi zarar görmekten koruma refleksi önemli bir endişe nedenidir.

Endüstrinin finansal erişim ve işleme hızı, operasyonel kapasitenin çıktısının sayısallaşıp ofis gerisinde beyaz yakalı birimlerin karar verme başarısı tamamen analitik ve hızlı düşünmenin konfor alanına iter. Bu yaklaşımlara IT hızı ve görüşüyle bakıldığında aradaki uçurumun asıl sebebi olan OT/IT farkındalığı ve
farklılığıdır.

Terafence ürün grubu, tam bir izolasyon için mümkün olan en düşük donanım katmanında fiziksel olarak bölümlere ayırarak (fiziksel bir ayırma) BT/OT ağlarının güvenli ve emniyetli bir yakınsama oluşturmasını sağlar. Terafence, OT cihazlarından / hizmetlerinden proaktif olarak veri toplayacak ve ham verileri tescilli bir FPGA* çipi aracılığıyla güvenli bir şekilde BT tarafına ileterek hizmetlerin toplanmasını sağlayarak kesintisiz bir veri akışı sağlamaktadır.

Terafence, 350 farklı PLC ve SCADA sunucusundan kendi yerel protokollerinde kolayca veri alabilir. Veriler daha sonra OPC/UA TAGS'a dönüştürülür ve IT tarafına gönderilir. Bazı protokoller olduğu gibi dönüştürülmeden iletilir.

YUKARI
tr_TR